INGO - Interkulturelle Germanistik Online
INGO - Interkulturelle Germanistik Online

INGO - Interkulturelle Germanistik Online

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí e-learningových modulů v rámci platformy moodle rozšířit prezenční a obzvláště kombinovanou formu studia na účastnících se univerzitách, a trvale tak na základě vzájemné spolupráce přispět ke zkvalitnění univerzitního vzdělávání.

K tomuto účelu bude na FF UJEP zavedena volně a bezplatně dostupná platforma moodle a ze strany TU Dresden provedeno školení pracovníků (na české i německé straně), aby mohly být následně během vzájemné výměny materiálů a zkušeností vyvinuty výukové moduly pro studijní obor  „Interkulturní germanistika“. Ty pak budou společně používány a během fáze pilotního testování dle potřeby optimalizovány. Absolventi tohoto studijního oboru budou fungovat jako „kulturní prostředníci“ a přispějí tak ke kulturnímu porozumění v dotačním území (Severočeský kraj, Sasko).

 

Netzwerk